Friis Terapi

Aktuelle emner:
Hvad er Psykoterapi?

Kunne du tænke dig at vide mere om Psykoterapi og hvordan du kan bruge dette?
I min artikel vil jeg præsenterer dig hvad psykoterapi er og hvilken rolle jeg har som psykoterapeut.

Uddannelsen til Psykoterapeut tager 4 år og er en uddannelse, hvor du selv er en del af uddannelsen. Dvs. at du selv gennemgår alle emner på egen krop og sjæl.

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.
Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med
angst
, OCD tvangstanker, depression, stress, mindreværd, generthed, skilsmisse, sensitivitet eller mobning. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.
Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.
Den uddannelse jeg har taget hos Ole Vadum Dahl indeholder kendskab til 7 former for Psykoterapeutiske retning:
Adfærdspsykologi
Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi er blevet fejlprogrammerede.
Løsningen i denne psykologiske tankegang er, at vi får afkodet vores uhensigtsmæssige vaner og betingede reflekser og bliver omprogrammerede til at handle på nogle måder, som giver os mere livskvalitet. Vi arbejder med tanker, følelser og adfærd.
Kognitiv Psykologi
Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi oplever verden gennem filter af begrænsede overbevisninger og tolkninger af virkeligheden.
Løsningen er at få opløst disse selvbegrænsede holdninger og overbevisninger samt lærer at tolke virkeligheden på en ny måde, der fremmer vores kompetancer i forhold til at leve.  Vi arbejder med tanker, følelser og adfærd.

Eksistentiel Psykologi
Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi ikke vil se vores eksistentielle grundvilkår i øjnene.
Løsningen er at vi ser ensomheden, meningsløsheden og døden i øjnene og tager ansvar for os selv og vores personlige frihed.
Humanistisk Psykologi
Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi er i livet for at lære og for at udfolde vores dybeste potentiale.
Løsningen er at vi lærer af alt, hvad vi oplever, og får integreret de indre ressourcer, vi skal bruge for at leve et godt liv og blive til endnu mere af det, vi allerede er.
Systemisk Psykologi
Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi tildeler os selv og andre nogle hensigtsmæssige roller og indgår i dysfunktionelle relationsmønstre.
Løsningen er at vi bryder med de uhensigtsmæssige roller og lærer at relatere på en måde, som får os til at føle, at vi er en værdifuld del af helheden, og at vi hører til.
Transpersonlig Psykologi
Vores problemer og udfordringer skyldes, at vi har mistet kontakten med det, der er større end vores individualitet, og har glemt, hvem vi i virkeligheden er.
Løsningen er at vi i spirituel forstand vågner op og opdager, hvem og hvad vi i virkeligheden er.
Psykodynamisk Psykologi
Vores problem og udfordringer skyldes vores barndom og opvækst.
Løsninger at få ryddet op i fortiden og få stoppet genudspilningen af fortiden i nuet.

Alle 7 former er forskellige måder at behandle på og viser hvilken vinkel og retning terapien gennemgår.

Hvad er min rolle som Psykoterapeut?
Den fineste rolle for mig er at være neutral i forhold til min klient. At kunne tilsidesætte egne følelser og møde et andet menneske med åbent sind.
Jeg rummer uden at dømme og bruger min stærke intuition som redskab til hvilken form for terapi der er behov for til den enkelte klient.
Kunsten er at kunne observerer hvor klienten er henne i sit liv og at kunne hjælpe på den rigtige måde.
At blive set, hørt og rummet er utroligt vigtigt. Det handler om tillid, at kunne slappe af og åbne sig.
Yderligere har jeg tavshedspligt.
Det er ikke min opgave at give løsninger men kunsten er at stille de rigtige spørgsmål så klienten selv finder løsninger der føles rigtige.
Hvordan kan jeg finde ud af hvad der er rigtige for klienten?
Det kan jeg da jeg selv er gået vejen mange gange. Gennem uddannelsen har jeg gennemgået alle de processer og mærket på egen krop hvordan psykoterapi virker.
Klientens udfordring og baggrund giver mig et tydeligt billede af hvor problemet stammer fra og hvordan jeg kan hjælpe. Det ser jeg tydeligt med det samme.
Jeg har haft klienter siden 2010.
Virker Psykoterapi?
Ja det virker og forløser følelser og traumer.
Hvordan arbejder jeg?
Jeg er en meget direkte Psykoterapeut og dit spejl. Jeg fortæller dig hvad jeg ser og vi taler åbent om dit problem.
Ud fra dette kan jeg finde den rigtige terapiform som passer til dig og der hvor du vil hen med dit liv.
Vil du vide mere om Psykoterapi?
Send mig en mail.
Kærlige tanker
Lene