Friis Terapi

Terapi for sensitive unge


Unge kan have stor glæde af et kortvarigt terapiforløb. Det kan være svært at føle
sig ensom med sin sensitivitet. Mange unge bliver mobbet og har brug for at
trække sig. Under et forløb vil der især blive arbejde med  ressourcer som skaber
nye veje og en bedre livssituation.
Tegn på at at mistrives kan være: 

tristhed, aggressiv adfærd,

selvskadende handlinger, tvangstanker og mønstre, vægtproblemer,

selvmordstanker og angst

. Mine mange års erfaring gør mig rustet til at
hjælpe disse unge mennesker gennem livet. Sommetider er få samtaler nok til at
de får det overskud der skal til for at få det godt igen.Ensomhed


En mor ringer til mig og fortæller at hendes datter ikke trives i skolen. Hun
isolerer sig og er meget ked af det. Hun er følsom over for kritik og er meget
ensom. Hun vil ikke i skole og bliver tit vred. Pigen kommer i terapi og vi får
defineret helt klart hvordan hun oplever verden. Samtidig giver det hende rum til
at få fortalt om alle de følelser hun har i hendes krop. Gennem terapi får hun
redskaber til at takle hendes sensitivitet. Hun lærer at acceptere sig selv som
sensitiv og at det bliver hendes gave i livet.