Friis Terapi

Hvad er Psykoterapi?


Sammen med mig kan du få opmærksomhed på de mønstre der skaber eller
hindre kontakten og mødet med dig selv og andre. Denne opmærksomhed er det
første skridt i en forandring der åbner op for nye muligheder. Gennem
psykoterapi kan du opnå en mere nuanceret opfattelse af dig selv og andre, du
kan træffe DINE valg og derved opleve øget livskvalitet og glæde.
Hvad kan du bruge psykoterapi til?
Psykoterapi er en meget effektiv behandlingsmetode, hvor der opnås gode
resultater ret hurtigt.


Stress på arbejdet
Sensitivitet
Stress i hverdagen
Sorg og ensomhed
Kriser
Angst
Magtesløshed
Adfærdsmønstre


Psykoterapi kan også bruges til andre tilstande. Du kan opleve ikke at være helt
klart over hvad du føler der er galt, men hvor du mærker, at ’noget’ ikke er som
du synes det skal være. Det kan være kendetegnet ved:
En oplevelse af meningsløshed
En følelse af tomhed
Mangel på retning i tilværelsen
Tristhed uden retning eller genstand
Angst
Psykoterapi vil give dig værktøjer til selvudvikling.
Forstå dine mønstre og måder at opfatte tilværelsen på
Lære at kende de små signaler når noget opleves godt og skidt for dig.
Accepterer at du er god nok og lære at sige til og fra uden dårlig
samvittighed.